[TRANS][PHOTOS] Nhật ký của Seung-chan : “Trẻ con >>>>>> Người lớn” (20.1.2013)


Chúc mừng tất cả những ai đã sang tuổi 20! ^___^

Tôi sẽ ủng hộ tất cả các bạn để trong tương lai , các bạn có thể bước trên con đường các bạn luôn mong muốn.

Continue reading