CONTACT US


Mọi đóng góp, ý kiến, các thông tin cá nhân và dự án kết hợp có liên quan tới BIGBANG, các bạn có thể liên hệ tại:

Official Facebook:  https://www.facebook.com/VietnamBIGBANG

Official Twitter: https://twitter.com/#!/VietnamBIGBANG

Official Youtube: http://www.youtube.com/user/VietnamBIGBANG

Email:  vietnambigbang5@gmail.com

Bọn mình tuyển các bạn cộng tác viên có khả năng dịch tin bài, sub vid và design ảnh cũng như theme. Các VIP có hứng thú với công việc hãy liên hệ với chúng mình ^^

feel free to talk and chat with us =))))))))

Admins’ Twitters :

( Romania ) Ceka Classical

( Hà Nội ) Devil

( TP Hồ Chí Minh ) Địa Phong Phong

(Singapore) Ariel Vân Anh

(Malaysia) Meo Beo

4 comments on “CONTACT US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s