[TWITTER] Taeyang updated his twitter on 25th birthday


Câu twitt tiếng Hàn cuối cùng trên hình : 으아.. 생일에 콘서트는 너무 큰 축복이잖아요 ㅠㅠㅠㅠ 너무 즐겁고 기뻤어요.. 잠 안와요 ㅠㅠ

English trans : ah.. Concert at birthday is huge blessing ㅠㅠㅠㅠ I was so excited and happy.. I can’t sleep ㅠ ( cr: lucywinslet @ twitter )

V-Trans: ah…Tổ chức concert vào đúng ngày sinh nhật quả là 1 sự may mắn quá lớn ㅠㅠㅠㅠôi rất phấn khởi và hạnh phúc ….Đến nỗi tôi không thể ngủ ㅠㅠ

Photos cr : cekaclassical @ crownbigbang ( VIP Vietnam – Big Bang is VIP )

Advertisements

One comment on “[TWITTER] Taeyang updated his twitter on 25th birthday

  1. Pingback: [TWITTER] Taeyang updated his twitter on 25th birthday « Kaw Huỳnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s