[PHOTO/NEWS] G-Dragon’s “Shine A Light” Concert DVD Repackage


Tracklist và nội dùng thì vẫn như cũ , nhưng họ đã thay đổi bao bì vì 1 sỗ lỗi vận chuyển cũng như sản xuất giống như album Heartbreaker

Original package:

Source: bigbangupdates.com

V-trans/upload : Ceka Classical @ FB

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s