[PHOTO] Seungri tại L’inoui (20120420)


[Trans] Vào ngày 20 tháng 4 năm 2012, Seungri đã tự mình đi đến chi nhánh cửa hàng của L’inoui và anh ấy đã mua một CD chúc mừng ngày khai trương của cửa hàng. Ngày hôm đó, Seungri chọn DARIN II BLACK và anh ấy đã phối nó với một chiếc áo khoác ngắn màu xám.
Source: @littlestar1212 via BBU
Chinese translation: @李小花的小花园
English translation: @realjiyong
V-translated by: D@crownbigbang
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s